Hiển thị tất cả 14 kết quả

Vacosi Oval Brush – Bộ cọ set 10 cây – BC21

890.000

Vacosi Large Round Powder Brush – Cọ phủ đầu tròn tán xòe – M06

180.000

Vacosi Blush & Powder – Cọ phủ & má đầu tròn – M27

88.000

Vacosi Large Deluxe Powder – Cọ phủ cỡ to – M23

88.000

Vacosi Flat Top Foundation – Cọ nền đầu bằng – F08

85.000

Vacosi Angle Powder Pro Brush – Cọ khối & má hồng – M09

76.000

Vacosi Angle Contour & Blush – Cọ đầu xéo – M24

56.000

Vacosi Tapered Highlighter – Cọ highlight – M26

50.000

Vacosi Concealer – Cọ che khuyết điểm – F09

45.000

Vacosi Angle Bending Brush – Cọ khối mũi đầu xéo – N02

40.000

Vacosi Full Blender – Cọ tán phấn mắt – E16

37.000

Vacosi Pencil Brush – Cọ phấn mắt đầu bút chì – E14

37.000

Vacosi Eyebrow Angle Brush – Cọ mày đầu mềm – BR04

28.000

Vacosi Small Shader Brush – Cọ phủ phấn mắt – E03

25.000